top of page

Kleuterschool & Jr. Kleuterschool

Leeftijden 3-5

Onze innovatieve en alomvattende benadering van voor- en vroegschoolse educatie combineert het beste van op Montessori, Piaget, Reggio, Gardner en kunst gebaseerde educatieve methoden en filosofieën met als doel de sociale, emotionele, intellectuele, fysieke en karaktergroei van kinderen te stimuleren. Ons gebruik van ateliers biedt een unieke ervaring en zorgt ervoor dat consistentie en diepgaand leren wordt toegepast op educatieve verkenningen en kunstzinnige spelexperimenten in zowel academische als artistieke zin. Door de nadruk te leggen op hogere mentale functies, zowel de rechter- als de linkerhersenhelft te stimuleren en de MI-theorie van Gardner te gebruiken, krijgen kinderen een solide basis voor succes, zowel op school als in het leven.  Kinderhouse heeft het voorrecht getalenteerde en hooggekwalificeerde docenten in het veld te hebben die de ontwikkeling van studenten begeleiden en koesteren. Onze esthetisch aangename klasomgeving vormt ook een aanvulling op het leren en de groei van uw kind als een effectieve derde leraar.

shutterstock_1351230389-2.jpg

Overzicht van Het Sessieprogramma:

Onze voorschoolse programma's lopen van maandag tot en met vrijdag halve dagen, zowel ochtenden als middagen, evenals hele dagen. 

 • Regulier ochtendprogramma: 7:30 uur tot 12.30 uur

 • Regulier middagprogramma: 12.30 uur tot 17.00 uur

 • Hele dag voorschools programma: 07.30 uur tot 17.00 uur

Anchor 1

De kenmerken van Onze Wekelijkse Sessies Zijn:

 • Taalkunst

 • Wiskunde

 • Wetenschap & STEM

 • Geografie

 • Cultuur

 • Buiten- en natuurspelen

 • Een tuinprogramma

 • Grove en fijne motoriek

 • Karaktervorming

 • Engels & Nederlands

 • Beeldende Kunsten

 • Muziek

 • Sportschool

 • Drama

...allemaal binnen een uitgebreid programma voor voor- en vroegschoolse educatie.
Anchor 2

Onze Programmering Biedt Verkenningen en Activiteiten op de Volgende Belangrijke Gebieden:

Ons curriculum weerspiegelt onze visie en waarden!

 • Persoonlijke en sociale ontwikkeling: persoonlijk welzijn, sociale interacties, gemeenschapsvorming, karaktervorming

 • Language Arts: mondelinge communicatie, fonetiek, lezen en schrijven

 • Engels en Nederlands als tweede taal: mondelinge communicatie​

 • Wiskunde: rekenen, meten, meetkunde, patroonvorming, gegevensbeheer, probleemoplossing

 • Wetenschap & Cultuur: verkenning & experiment, gebruik van technologie, de grote lessen: aarde, landvormen, zonnestelsels, continenten, plantkunde, fauna, anatomie, burgerschap

 • STEM: Engineering & technologie

 • Praktijkleven: gratie & hoffelijkheid, fijne motoriek, visuele discriminatie, toegepaste/dagelijkse activiteiten en controle van bewegingsoefeningen

 • Lichamelijke activiteit: ontwikkeling van grove en fijne motoriek, gym, yoga

 • Buitenspelen & rentmeesterschap:  tuinprogramma, natuur- en speelzones

 • The Arts: beeldende kunst, muziek, drama en beweging

Anchor 3

Kinderhouse Aruba legt de nadruk op het volgende: creativiteit, academici en kunstzinnigheid, integratieve onderwijsprogrammering met behulp van kwaliteitsmaterialen, zowel zelfstandig leren als samenwerkend onderzoek binnen de gemeenschap, en kwaliteitszorg. 

 

Kinderhouse Aruba wordt gegeven door hooggekwalificeerde en zorgzame instructeurs. 

shutterstock_1396955591-2.jpg
Anchor 4
bottom of page